Predstavenstvo
 

Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory Stropkov:
Mgr. Radoslav Smetanka, predseda
Ing. Ladislav Paňko, podpredseda
Július Bunda, člen 
Milan Hudák, člen
Ing. Marián Maliňak, člen
Jozef Michrina, člen
Ing. Dušan Vatraľ, člen

Dozorná rada:
Ing. Pavol Hocko, predseda
Štefan Gecej
Milan Haňak