OCHPPT
 

Okresná chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí OCHPPT

Pre poľovné oblasti J XXIII Humenné, J XXIV Poloninské Karpaty, J XXII Nízke Beskydy, J XXI Čergov, J XVIII Levočské pohorie, J XIX Spišská Magura, J XXV Slánske pohorie, S XII Toplianska, S XIII Tovarné - sa určujú tieto minimálne kritéria trofejí srncov súcich na chov:

1 ročné srnce
 • dĺžka kmeňa bez vetiev nad 12 cm
 • dĺžka členitého kmeňa nad 10 cm
 • redukovaná hmotnosť parožia - 110 gr.
2 ročné srnce
 • dĺžka kmeňa 18 cm
 • počet vetiev – 5
 • priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm
 • bodová hodnota nad 45 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť - min. 180 gr.
3 ročné srnce
 • dĺžka kmeňa nad 20 cm
 • počet vetiev – 6
 • priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm
 • bodová hodnota min. 60 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť min. 220 gr.
4 - 5 ročné srnce
 • dĺžka kmeňov nad 22 cm
 • počet vetiev – 6
 • priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm
 • bodová hodnota - min. 75 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť min. 240 gr.
Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce .

Za srnce nesúce na chov sa považujú:
 • 1 ročné, ak nedosahujú stanovenú dĺžku
 • 2 - 5 ročné, ktoré nespĺňajú dva parametre
 • parameter „redukovaná hmotnosť“ je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu
 • Srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, zlomená pučnica, viac kmeňov ako dva a pod.)

Veková trieda I.vt II.vt III.vt
Vek 1-2r. 3 - 5r. 6r. +Jelenia zver - určujú sa tieto minimálne kritéria trofejí jeleňov súcich na chov:

V poľovnej oblasti JXXII Nízke Beskydy V poľovnej oblasti JXXIII Humenné
1 ročné jelene
- ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 35 cm
- členené alebo tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm

2 ročné jelene
- členitosť min. pravidelného 8-ráka
- kmene obojstranne ukončené vidlicami
- dĺžka kmeňov min. 55 cm
- dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
- bodová hodnota min. 105 bodov CIC

3 ročné jelene
- členitosť min. nepravidelného 10 -toráka
- kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 10 cm
- dĺžka kmeňov min. 60 cm
- dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
- bodová hodnota min. 115 bodov CIC

4 ročné jelene
- členitosť min. nepravidelného jednostranne korunového 10 -toráka
- dĺžka kmeňov min. 70 cm
- dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
- bodová hodnota min. 135 bodov CIC

5-6 ročné jelene
- členitosť min. pravidelného 10 -toráka
- kmene jednostranne ukončené korunami
- dĺžka kmeňov min. 80 cm
- bodová hodnota min. 160 bodov CIC

7-8 ročné jelene
- členitosť min. 12 -ráka
- kmene obojstranne korunové
- dĺžka kmeňov min. 90 cm
- bodová hodnota min. 170 bodov CIC

9-10 ročné jelene
- členitosť min. pravidelného 12 -ráka
- kmene obojstranne korunové
- dĺžka kmeňov min. 95 cm
- bodová hodnota min. 185 bodov CIC

Za jelene súce na chov sa považujú : jelene, ktoré dosahujú min. parametre parožia chovných jeleňov stanovených vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku.

Za lovné sa považujú všetky 11 ročné a staršie jelene.1 ročné jelene
- ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 35 cm
- tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
- členené kmene aj s dĺžk. menšou ako 30 cm

2 ročné jelene
- členitosť min. pravidelného 8 -ráka
- kmene obojstranne ukončené vidlicami
- dĺžka kmeňov min. 55 cm
- dĺžka stredných vetiev min. 15 cm

3 ročné jelene
- členitosť min. pravidelného 8 -ráka
- kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 15 cm
- dĺžka kmeňov min. 65 cm
- dĺžka stredných vetiev min. 20 cm

4 ročné jelene
- členitosť min. pravidelného 10 -ráka
- kmene obojstranne ukončené korunami
- dĺžka kmeňov min. 75 cm
- dĺžka stredných vetiev min. 20 cm

5-6 ročné jelene
- členitosť min. pravidelného 12 -ráka
- kmene obojstranne ukončené korunami
- dĺžka kmeňov min. 85 cm

7-8 ročné jelene
- členitosť min. 12 -ráka
- kmene obojstranne korunové
- dĺžka kmeňov min. 95 cm
- bodová hodnota min. 180 bodov CIC

9-10 ročné jelene
- členitosť min. pravidelného 12 -ráka
- kmene obojstranne korunové
- dĺžka kmeňov min. 100 cm
- bodová hodnota min. 190 bodov CIC

Za jelene súce na chov sa považujú : jelene, ktoré dosahujú min. parametre parožia chovných jeleňov stanovených vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku. U jeleňov III. VT sa bodová hodnota považuje ako pomocný parameter pre hodnotiteľskú komisiu.

Za jelene nesúce na chov sa považujú :
- jelene, ktoré nespĺňajú druhé kritérium
- jelene s trvalou deformáciou parožia
- 4r. a staršie nekorunové, alebo len jednostranne korunové
- 2r. a staršie s členitosťou 6 -ráka

Za lovné sa považujú všetky 11 ročné a staršie jelene.Katalóg 18. okresnej chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí
Katalóg 18. okresnej chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí vo formáte .pdf