Aktuality

 
 Pozvánka

Predseda obvodnej poľovníckej komory v Stropkove v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 stanov Slovenskej poľovníckej komory zvoláva zasadnutie všetkých členov SPK, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OPK Stropkov a a ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru (nezaradení členovia).

Zasadnutie sa uskutoční dňa 13. augusta 2019 so začiatkom o 14:00 hodine v kancelárii OPK Stropkov, Matice Slovenskej 1765, 09101 Stropkov

Dôvodom zasadnutia je voľba delegátov, ktorí budú zastupovať členov SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK Stropkov, ktorí nie sú členmi ani zamestnancami užívateľa poľovného revíru na výročnej konferencii OPK Stropkov

Program stretnutia
1. Otvorenie
2. Informácie o príprave výročnej konferencie OPK
3. Diskusia
4. Voľa delegátov na výročnú konferenciu OPK
5. Ukončenie


Bc. Milan Sahajda
Vedúci kancelárie OPK

Mgr. Radoslav Smetanka
Predseda OPK
1. 8. 2019
 
 Oznámenie o konaní kurzu

OPK Stropkov oznamuje, že pripravuje otvorenie kurzu pre prípravu na skúšky z poľovníctva. Podmienkou pre pijatie do kurzu je vek minimálne 16 rokov a trvalý, alebo prechodný pobyt v okrese Stropkov. Záujemcovia o účasť na kurze sa môžu prihlásiť u pracovníka kancelárie OPK p. Husára 054 7424488, 0905 418582.
12. 11. 2018
 
Slávnosti sv. Huberta v Stropkove

Dňa 14.09.2012 sa po prvý krát v meste Stropkov uskutočnil Deň svätého Huberta. Sv. Hubert bol podľa legendy náruživý poľovník a keď raz na Veľký piatok poľoval, zbadal veľkého jeleňa, ktorému sa medzi parohami týčil kríž. Zároveň ho nadprirodzený hlas vyzýval, aby sa zriekol svetských záľub. O dva roky neskôr ovdovel, utiahol sa do lesa, kde predtým videl jeleňa s krížom a tam robil pokánie.
15. 10. 2014