Aktuality

 
 21. Okresná chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí

OPK Stropkov Vás pozýva na 21. Okresnú chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí, ktorá sa uskutoční 25. marca 2018 o 10.30.hod. v sále MsKS Stropkov.
Program:
20.3.2018: od 13.00 hod. preberanie trofejí
22.3.2018: 09.00 - 15.00 hod. výstava pre školy a verejnosť
23.3.2018: 10.30 hod. vyhodnotenie výtvarnej súťaže detí
24.3.2018: 09.00 - 15.00 hod. výstava otovrená pre verejnosť
25.3.2018: 10.30 hlavná časť výstavy s vyhodnotením

27. 2. 2018
 
Slávnosti sv. Huberta v Stropkove

Dňa 14.09.2012 sa po prvý krát v meste Stropkov uskutočnil Deň svätého Huberta. Sv. Hubert bol podľa legendy náruživý poľovník a keď raz na Veľký piatok poľoval, zbadal veľkého jeleňa, ktorému sa medzi parohami týčil kríž. Zároveň ho nadprirodzený hlas vyzýval, aby sa zriekol svetských záľub. O dva roky neskôr ovdovel, utiahol sa do lesa, kde predtým videl jeleňa s krížom a tam robil pokánie.
15. 10. 2014